HomeSocial mediaFacebook पर Stylish name कैसे लिखे?

Facebook पर Stylish name कैसे लिखे?

Facebook पर Stylish name कैसे लिखे:-facebook user बहुत  बार सोचते है की फेसबुक पर stylish नाम id कैसे बनाये।Facebook पर Stylish name कैसे लिखे? इसके बारे में हम तो चलिए हम इस post में पूरी जानकारी लेते है।

आपने देखा ही होगा facebook पर कुछ लोग ऐसे है जो अपना नाम stylish fonts में चेंज कर देते है जिसकी वजह से वो facebook की भीड़ में सबसे अलग ही नज़र आते है। आपको facebook में stylish नाम लिखना है तो ये आर्टिकल पढ़ते रहिये क्युकी इस post में हम आपको बताएंगे की Facebook पर Stylish name कैसे लिखे? 

Facebook पर Stylish name कैसे लिखे

आपको मैंने इस post के नीचे बहुत से boys और girls के stylish name बताये है जिनका इस्तेमाल करके आप अपने नाम को  stylish लुक दे सकते है। और आपके जो भी दोस्त इसे देखेंगे वो आपसे एक बार जरूर पूछेंगे की यह कैसे किया है।

step.1

Method 1 : Fb Font Changer

सबसे पहले fbfontchanger.com पर जाये। यहां आपके सामने होम पेज ओपन होगा जहा आपको एक बॉक्स में please enter your text here लिखा हुआ दिखेगा उस बॉक्स में वो नाम लिखे जिस नाम को आप stylish fonts में चेंज करना चाहते है। नाम लिखने के बाद निचे एक convert का option होगा उसपर click करे.

इसके बाद जो नाम आपने डाला था वो अब stylish fonts में चेंज हो चूका है आपको जो stylish नाम पसंद आये उसपे select करे फिर उसे copy करले।

Method 2 :  Fonts

play store पर जाइये और वहां से fonts नाम का app डाउनलोड करे याद रहे इस app का आइकॉन स्टाइल में F है और इसको अभी तक 1lakh से ज्यादा लोग download कर चुके है और इसकी परफॉरमेंस अच्छी है ads भी कम आते है.

app को open करते ही आपके सामने your text here का बॉक्स दिखेगा उसमे वो नाम enter करे जिसको आप stylish fonts में चेंज करना चाहते है।नाम enter करने के बाद जो stylish नाम आपको पसंद आये उसके सामने राइट साइड में copy करने आइकॉन होगा उसपे click करे फिर आपको दिखेगा text copied to clipboard इसके बाद अब app से बहार आ जाइये।

Step.2

1. सबसे पहले अपने फेसबुक अकाउंट में log-in करे।

2. इसके बाद account settings में जाये।

3.account settings में जाने के बाद general पर क्लिक करे।

4. इसके बाद एक नया page खुलेगा जिसमे सबसे पहले आपका नाम change करने का option मिलेगा।

5.अब एक नई window खुलेगी जिसमे आप निचे दिए गए नाम से कोई भी नाम copy करके अपना नाम बदल सकते है।

Facebook Stylish Names List For Boys

Profesııoŋal’Edııtor

Kʋɽııyoŋ Kʌ Sʜaʜzʌʌdʌ

ßräñdéd Kämíñä

Bɽaŋded Dɘvɪl

ηθτγ βΦγТнє-Ряіисє Оғ-ғѧсэвооk

Tʋ’jʋɖa-Hʋvii Paɽ’teɽii Yaaɖ Jʋɖa’ŋa-Hʋvii

Ąloŋə Iıŋ Mılıoŋs

Cħocoɭʌty Kʌmııŋʌ

Swɘɘt Poɩsoŋ

Sīīləŋt KīīlərΗξλζτ ΗξλκεζMy’girlfrieñÐ-sãys I’Am-a Nøwty Bøy

Swəət Dəvɪ’ɪl

Həʌɽtləss ʌlcoholıc

Єк-йџмвєя-қд-тндякіі Вєѕђядм Кдміид Сђѳяѧ

Jisdıŋ-meri Hʌtegiŋʌ Usdıŋ Tumsʌbkı-Fʌtegi

Twıŋkle-Twıŋkle Little-star’Hot GirL-ıŋ’ɱy Car

Returŋ From’Hell Just’To loveYou’Agaııŋ

Nʌlʌyʌk Lʌðkʌ

Gɪɪʀl’x-Iʌɱ Yəʋʀ Nəxt BóyfʀiəŋdMƛîȠ-rāậj DīlǿǿȠ’pḗ Kārtā-ħǖ

Add’Krle Mujhe’Kasam Se’Peyar Hojayega’Tujhe

Tu’merı-ßaßy Doll’meı-Tera Teddy-ßear

Hąr’sţơry-ką Eŋđ Mųjhsê’hĭ Ħoţą-hąĭ

MēɽA-Ðɪɭ Tʋmhaɽe ɭɪye’hɪ ÐħaɗktA-Ħaɪ

Yơử’Kŋow-mȜh I’m’ửŋīiquȜ Kʌmīiŋʌ

Ałčohøłık Bøý,

TwıŋkleTwıŋkle Little-star’Hot Chori-ıŋ’ɱy Car

ΔΞ’Δ’ξΜσ βυτ ίηηΘζεήτ βΩψ’Δ’ΞΔ

Excuse’Me-Gıırls No’Autograph-Plz

λττιτυδξ κιζζεπ

Квнї’ѕоғт Квнї’яцԁє Кїггєя- мєяѧ’Ѧттїтцԁє

LīpisticLāgana-agrlādkiyōki Bēautyhe’tøUse-Tēstkārna

YouDoŋ’t-Kŋow Ðaŋ’geʀous-Boy Ix-Mah

Xecoŋd-Ŋame

Log’Apŋì-Zìŋdagi Baŋate-Hai’Maí Apŋi-Jàŋŋat’Baŋata Huŋ

Тнє Нєаят-Яоввєя Воу

Ŋame-Bata’diya Toh-Pechaaŋ Buʀa’maaŋ Jayegıı

GhamaŋdiLaɖkia’mujhse-ɖøørRahe Kyøki’maŋaŋa-mujhe

Âtaŋâhī ØrBhav’maiKisiko-ɖetâŋahi

Pasʌnd-aya’to Dıl-ɱə’waɽŋa Dəɱagh-ɱəbi’ŋi

Єк-йџмвєя-қд-тндякіі Вєѕђядм- Кдміид

GıŗlfrieŋdTo’kamıŋy Bhi-bŋaty Haıŋ-bacha’hu Bachı’hı-fsauŋGa

Маіи-јав’идѕнє-мє Ђотд-нци- Тавђі’то Ђоѕђ-мє-ђота’ђци
Tu’Merıı-Sıızuĸa Maıŋ’Tera-Ŋobıta

ΞυηκηοωηΞ βογ

Кіѕікє-ђатн’ӣа- Даієԍа Үє Ѓабка

Nıŋty-ŋıŋe Perseŋt Zʌʌlɪɪɱ LʌʀKʌ

Тєяі-әіяґғяієиб-мєяі’Ғди

Ѕтор-ђєя’іғ Уєщ-сди’I’m-coǾol I’m-høt I’m-ęverythıŋg You’rę-ŋøt

Soɽɽy’gııɽlx Iıı-eɱ’buʑy

Mʌii’DikhtaHuŋ-Sweet Innocent’Swamii-TypeKa Lekiŋ’Hu-Bada Harʌmii’Type-Ka

Ðʌɳgɽoų’x

Maıŋ’wahı-hʋŋ Jıse’Deĸhĸar-terı ßehŋ’Sɱıle-Detı Haı

ɱere’Bareɱe-ıtŋamatSochŋa Ðılɱe’Aata-Hʋŋ SaɱajH’ɱê-ŋaHı

Addııçtēď Tő-Yőuŕ Şpıçy-lıp’x

Walkıŋg’ıŋ Dah Dead’eŋds

Maıŋ-IsĦáq’Zẳẳdẳ Apŋı IsĦáq’Zẳẳdı-KẳFẳsĥiøñâble

Śtýlíśh Chøċŀʌt ßøý

Ek’ßãr-ĐȝĶh Lēĝĭ’nã-tø Pãĝãł Ħø’jãyē-gĭ

Lɩpstɩc Rəɱovər

Moŋ X’təɽ Kʌɱɩŋʌ

BʌdTämêêz Lʌfuŋter Chõkrá

Cʜocoɭʌtƴ Ɓoƴ

Uɳknowɳ Kamɩɩɳa

Ԁойт’Ѕђош Мз’ця ДттітцфзԑТђе-иэхт-ряіисе- Оғ Чоця- Ђэаят

Èk’bàar-dèkh legi Na’to-pàgal Hò’jayègi

Ї’м Тђє-ѕтчгїѕђ-Ряїйсє Оғ Ѕомєопз’ѕ-Нєаят

Tɘɽʌ Dhyaɳ’KIıdhaɽ-Haıı ye’Tɘɽʌ-Hɘɽo Iıdaɽ’HaIı Pʌʟat

Kơı’ɱửjħko’ʌỳsȜ ɱıłá-haıı’ JȜsı Båŋjåɽe’ko’għáɽ

Exçušǯ’Mǯ-GirLs s Nø’Auţøgrãph-płz
Šııləŋt’hoja-Warna Maıın’Wĭlənt-Hö Ĵauŋgá

ßlâçklîstêd Kîllêr

IñtêrnåtiØnål Łipšløçkēr

Вдвїеє-уоц’аяє Му’рдѕѕщояб-нощ Сай’Ї Ғояҩєт-Чфц

Maıŋ-IsĦáq’Zẳẳdẳ Apŋı IsĦáq’Zẳẳdı- Kẳ
Add’Krle Mujhe’Kasam Se’Peyar Hojayega’Tujhe

Maıŋ’wahıı-huŋ Jısko’kabhı-Tu Lıŋe’maɽtı-thı ßoss

Тңӡяє-дяє Ӣѻ’ѿѻяԁ-їӣ-Ԁїсҭіѻӣдяу

Ғөя’ԁєѕҫяївіӣҩ Двѻцҭӎє

MeriiEk’khaasiyat-heMain maarta’Kamhu-AurGhaseetta Zayada’Hu

Tʋ’jʋɖa-HʋyIl Paɽ’teɽIl-Yaaɖ Jʋɖa’ŋa-HʋyIl
Ŋaam-Bata’dya Toh-Pechaaŋ Buʀa Maaŋ-Jayegıı
Mŗ Romantic

Ԁопт’Вэ’јєгоцѕэ Ї’эм Сџтэ’їтѕ Пот’Му’ҒоцгтDåzŻliņğ MųŅďą
ヅ ヅヅ ヅ
Tu-mere’BaBy Doll-mai’tera Teddy-Bear

Çhócklåtÿ Bõÿ

MƛîȠ-rāậj DīlǿǿȠ’pḗ Kārtā-ħǖ

Whèn Yóü-Sèe Mè-Säy MashâAllah

MeriiEk’khaasiyat-heMain maarta’Kamhu-AurGhaseetta Zayada’Hu

Ek’ßãr-ĐȝĶh Lēĝĭ’nã-tø Pãĝãł Ħø’jãyē-gĭ

U Can Cʌll-mɘ Mɽ-xBįĝřâ SĦéhzåđâ

Mąiň ąpňą fąvöurįťę hőőņShuɽʋ’Tʋŋə KııYʌ-Khʌtʌm Mʌııŋ Kʌɽʋngʌ .

Høtshøt Kãmïñá Ļøvër

ⓞƴɘ ⓙʌŋʋ

Naaɱ’hɘro-ĸaʌ Kaaɱ’viɭleŋ-kaʌ Ft’smoker

Dʌŋʛɘroʋs Khɩɭʌɗɩ Ft-Tɩʛɘʀ

Sʋpʌʀɩ ĸɩɭɭeʀ

MEIɴ ғIʀ внI тUMKO CнΛнUɠΛ

Meıı’wahı-Hu JIse-Dekhkar’terıı Girlfriend-smııle’Detıı Haıı

Yʌʌr Tərʌ-Supərstʌr Dəsıı KʌlʌKʌʌr

Kämjør’Ðilwale Ýaha’sê-ðafa Hø’jaye

Вавч-чеш-аяєМч Сосаіиє-єбістіой

Cħąlo’cħoro-yąąr Moħąbąţ Jħųţ’ħąi

Ҷѳџ-диԁ Мє-мѧқєѕ-д-ҏєяғэст Міѕѕ-мѧтсђ

ⓖⓐⓜⓘⓝⓖ ⓖⓔⓔⓚ

I’amŊot-Iŋseŋsıtıve I’Just Doŋ’ţ-Care

тђє ғїԍђтєя

Hɘɭɭ’ɓoƴ

ⓢʌʀ ⓟʜɩʀʌ ⓟʌⓣʜʌŋ

ızzʌT-kaʀo’Humaʀı Waʀna’ßaheŋchod DeŋgeTumhaʀı

Aɭoŋɘ ɭovɘʀ

Ієм-иотніи Шітноцт-мч-гоѵє

Brıŋg Me-Bʌck

Izzat-karo’hmari Warŋa Ma Chod-deŋge’tumhari

ᕼEᗩᖇTᒪEᔕᔕ ᗷOY

Bêtâ-issây Kêhtê’Hʌı-Hîp Høp-Hîp’hôp

Tʀʋɘ Lovɘ

Eɖɯaʀɖ

Vāɱƥıʀe

Tʜɘ Ɱʌstɘʀ Mʌʆɩʌ

Uŋtʀusteɖ

Ѕԑяѵԑя Ҥѧсҟєя

Sƥēēđȳ

Tʜɘ Dʌʀĸ Hʋŋtɘʀ

мσηѕтєя кιηg

Ғдмоцѕ Вѧснд

Fāɖɖēʙazz

Ѕшєєт Ќѧміиѧ

Uŋstoppaʙʟe

Êvîl Âttïtùðe

Dəsıı-Supərstʌr

TĦə Fʟıɽťý MʋŋÐʌ

ßaɗsʜàʜ

LʌFʜʌŋgʌ Cʜokʀʌ

ʛʜost Ʀiɗɘʀ

Dʌŋgeroʋs Khılʌdı

Evįl-SmøkÊr

Mɽ Hʋŋteɽ

ᗷEᔕI ᗷOY

ᗰᖇ ᗪEᐯIᒪ

ᕼEᗩᖇTᒪEᔕᔕ ᗷOY

ᒪOᐯEᖇ ᗷOY

EK ᐯIᒪᒪᗩᑎ

ᗰᖇ ᑕOOᒪ

ᑭᒪᗩY ᗷOY

ᔕTᗩY ᗩᗯᗩY

KEEᑭ ᗪIᔕTᗩᑎᑕE

ᑎO ᑭᗩᑎGᗩ

ᑎO ᒪIᖴE

ESKƟBɅR

Ðesıı Ɉaŧ

Facebook Stylish Names List For Girls

Dəsıı Luk Gıırł

Chułbułıı Chørıı

Bakk Bakk Quəən

Təəkhıı Mıırchı

Cup’Cakə

Pərsonııfıəd Hotılıcıou’x

Myx’tərııøux Gıırl

Pərsonıfııed Fəəlııng’x Dəstroyər

Chatpatıı Kudıı

Dıl ChuranəwalıHu Bs Təri MaiDıllıwalı

Zaalıım Gıırl

Luv’Yuh Babııə

Həartləss Gıırl

Ladkı BəautıPhul

Naughty Kudı
Em-so’Loŋəly Bʀokəŋ’Aŋgəl

Ħum’shaɽeef-kyaHuwe’pooɽıı-duŋiya hıı’Badmash-ħogayıı

Qʋɘɘŋ Oʆ Boɭɗŋɘss ʆt-Dʌƴʌŋ

Mʋjhə’Wo-Lɵg Pʌsand’Haıı-Jo Mʋjhe’Pʌsand-Nahıı Kartə

Gıırl’x-doŋt Be Jelııoux’ıım-smaŗt ßoıı

δəsıı lυκ gıırł chυł

τəəκhıı mıırchı

∂ιℓσи кι яαиι

βυłıı chørıı

CʜocʞʟʌTy Gııʀʟ

иαиι ραяι

IŊterŋatııoŋal ǷwįȠçǯzx

Ƨtylo ßabııe

MøM’s Ðãŵl ǷắǷắ’ś PŵíÑcěx

e̲̅][̲̅m̲̅]-[̲̅s̲̅][̲̅o̲̅]’[̲̅l̲̅][̲̅o̲̅]ŋə[̲̅l̲̅][̲̅y̲̅] [̲̅b̲̅]ʀ[̲̅o̲̅][̲̅k̲̅]əŋ’[̲̅a̲̅]ŋ[̲̅g̲̅]ə[̲̅l̲̅]

ħəάŕţĻəşş ģııŕĻ

nαughtч kudı

єм-ѕσ’ℓσŋəℓу вʀσкəŋ’αŋgəℓ

ᒪᗩᗪKı ᗷəᗩᑌTıᑭᕼᑌᒪ

Iı’em Yewr Áddıctııoŋ

ʆʌcɘɓooĸ ĸı Stƴɭɩsʜ ɭʌdĸı

Ηεαπτ βπεακεπ

ďäďÿ ṗŕïńċệṩ

♥p♥r♥i♥n♥c♥e♥s

βÃβЎ ĎỖĹĹ’

Çûtê ßâçhî

ÏŋȠoceṉṭ Priŋčęǯǯ

Špicÿ Girł

Dʌŋgəʀou’x Quəəŋ

ßàbå ķî pŕîņćèx

ßãbÿ Ðøll

Ԁойт’Ѕђош Мз’ця Дттітцфзԑ

Tűfāŋi Chȍʞɽı

Kısı-k Ħatħ’Na Áygi Yêħ-łádki

Ŋākçhaʀî Bîgŗî Ŋāwāɓzadî

Vɘɱpɩʀɘ Gɩʀɭ Rɘtʋʀŋ

IñnÖcent ßaChi Ôn Fìrê

Fʌsʜioŋʌbɭe Stʀʌwɓɘrry

ßəʌʋtɣ Qʋɘɘŋ

βαβγ Φυεεη

Pʀɩŋcɘs’oʆ Hɘɭɭ

Đʌŋʛɘɽởʋs-đɽʌmʌ Qʋɘɘɳ

Pʀiŋces-oʆ Fʌceɓook

Chåɽɱıng Pẘīŋcēs

Mııthe’yaŋ-Gʌllʌ Kaʀe Kudıı’Naɱkeeŋ

Dãnğèßâzz Chôkri

Sād Gıŕl Ft-vþ Prıncəss

Çütéxx Prïnçèzz

Isʜʌq ʑʌʌdI

अब इनमे से कोई एक नाम copy करले फिर फेसबुक में इसको paste करदे फिर वापस review change पर क्लिक करे अब कोई error नहीं आएगा.

आपके सामने एक नई पेज ओपन होगा जिसमे कोनसी style का नाम आपको पसंद है वो select करे फिर निचे अपना facebook का password लिखे। अब इसके बाद save changes पर click करे।अब आपका facebook stylish नाम सफलतापूर्वक set हो चूका है आप चाहे तो एक बार check कर सकते है।

Method 3 : Fb Supported Alphabet Styles

आप निचे बताये facebook पर profile supported word का इस्तेमाल करके अपना stylish नाम लिख सकते है।

FB STYLISH FONT
Ʌ Ɓ C Ɗ ɘ ʆ ʛ ʜ Ɩ J ĸ ɭ Ɱ Ŋ O P Q Ʀ S T Ʋ VW X Ƴ ʑ

FB STYLISH FONT NEW
Д В С Ԁ Є Ғ Ҩ Н Ї Ј К Г М И Ө Р Ҩ Я Ѕ Т Ц Ѵ Ш Х Ү Ӡ

TINY FONT STYLE FB
ᴀ ʙ ᴄ ᴅ ᴇ ᴈ ɢ ʜ Ɪ ᴊ ᴋ ʟ ᴍ ɴ ᴏ ᴘ ᴓ Ʀ ᴤ ᴛ ᴜ ᴠ ᴡ ᴥ ʏ ᴢ

FB AWESOME FONTS
Ꭺ B Ꮯ Ꭰ Ꭼ F Ꮆ H Ꭵ J Ꮶ Ꮮ M Ꮑ Ꮎ Ꮲ Q Ꮢ S Ꮖ U Ꮙ Ꮃ X Ꮍ Ꮓ

UPSIDE DOWN FONTS
Z ʎ X ʍ Ʌ N Ʇ S ɹ B D O N Ɯ L Ʞ ɾ I Ɥ Ƃ ɟ Ǝ D Ɔ B Ɐ

GREEK FONTS FOR FB
Α Β C Δ Ε Ζ G H Ι J Κ L M Π Ο Ρ Σ R S Τ Υ V Ω Χ Ψ Z

SPECIAL FONT FOR FB
Ɐ B Ɔ D Ǝ ɟ Ƃ Ɥ ! ɾ Ʞ ן Ɯ N O D B ɹ S Ʇ N Ʌ ʍ X ʎ Z

BUBBLE FONTS FOR FACEBOOK
Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓗ Ⓘ Ⓙ Ⓚ Ⓛ Ⓜ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ

DIRTY FONT FOR FACEBOOK
Ä Ḅ Ċ Ď Ệ Ḟ Ġ Ḧ Ï J Ḳ Ŀ Ṃ Ń Ö Ṗ Q Ŕ Ṩ T̈ Ü Ṿ Ẅ Ẍ Ÿ

आशा करता हु की ऊपर बताये गए post से आप जान गए होंगे की Facebook पर Stylish name कैसे लिखे?

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments